Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

Tarihçe 

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü, 20 Temmuz 1984 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılarak hizmete açılmıştır.
 
Üç katlı olan kütüphanemizin bir çok amaçlı salonu, onbir çalışma odası, bir CD arşiv odası, el yazması eserlerin korunduğu dört özel çelik kasa deposu ile matbu eserlerin yer aldığı beş deposu bulunmakta olup, toplam kullanım alanı 2800 m²’dir.
 
Kütüphanemiz, Burdur İl Halk Kütüphanesi’ni sel basması sonucu çok değerli yazma eserlerin zarar görmesi üzerine, ülkemizin çeşitli kütüphanelerinde bulunan değerli yazma koleksiyonlarını bir araya toplamak, bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak, eserleri uygun ortamlarda muhafaza ederek araştırmacıların hizmetine sunmak amacıyla kurulmuştur.
 
Kütüphanemiz, satın alma, bağış ve devir yoluyla çeşitli kişi, kütüphane ve kurumlardan pek çok yazma ve nadir eseri bünyesine katmıştır. Bugüne kadar 101 farklı yazma ve nadir eser koleksiyonu kurumumuza devir olarak gelmiştir.
 
Kurumumuz, yazma ve nadir eserleri ile yerli ve yabancı araştırmacılara zengin bir koleksiyon sunmaktadır.
 
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürlüğü,  28.12.2010 tarihinde kabul edilen 6093 sayılı “Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun” ile KONYA YAZMA ESERLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ olmuştur.
 
 
Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kütüphaneler aşağıda listelenmiştir:
 
1. Konya Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü
 
2. Diyarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüphanesi 
Müdürlüğü
 
3. Kayseri Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi 
Müdürlüğü
 
4. Manisa Yazma Eser Kütüphanesi 
Müdürlüğü