Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı
image

 İbn-i Sina’nın El- Kanun Fi’t Tıbb Adlı En Eski Yazma Nüshalarından Biri Olduğu Düşünülen Eserin Restorasyonu Tamamlandı.

 Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünce, yaklaşık üç ay süren titiz bir çalışma sonucu onarımı tamamlanan eserin bilinen en eski el yazma nüsha olduğu düşünülmektedir. 

 

 İbn-i Sinâ Ebû Alî el-Hüseyin b. Abdullah (370-428/980-1037)’ın “El-Kanûn Fî't-Tıbb” adlı Arapça eserinin Abdurrahman b. Yesevi  (?) tarafından hicri 529 ( 1135m) zilhiccesinde Muhammediye Medresesinde, nesih hatla yazılan nüshası 270x185-210x135 ebatlarında olup, 180 varak ve 25 satırdan oluşmaktadır. Söz başları kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Aşırı kurt yeniği olan kısımlarda okunamayan bölümler mevcuttur. Eserin ikinci cildidir.